Välj en sida

UTVECKLING BÖRJAR INIFRÅN

Nya Perspektiv

Företag såväl som dagens samhälle ställs inför en komplex, tvetydig och osäker omvärld med en allt högre förändringstakt.

– – –

I tider av osäkerhet eller avsaknad av meningsfullhet behövs nya perspektiv mer än någonsin, för att fortsätta med ”business as usual” är inte tillräckligt om vi vill vara med och bidra till en hållbar utveckling för såväl individ, företag, samhälle och värld. Det kanske är dags att gå från att maximera vinst till att maximera värde.

Transformativt ledarskap

När ledarskapet i en organisation inte fungerar optimalt så kostar det både ekonomiska och mänskliga resurser. Vi hjälper duktiga chefer och entreprenörer att bli exceptionella ledare genom transformerande ledarutveckling där vi arbetar inifrån och ut. Läs mer….

Hållbar utveckling

Att skapa värde och hållbar utveckling för alla intressenter i ett företag eller organisation – vad ska till för det? Vad händer om vi istället för att bli bäst i världen blir bäst för världen? Att vi tillåter oss att se nya möjligheter utifrån en helt ny världsbild eller se värdet som genereras bortom det egna intresset. Läs mer….

Självledarskap

Genom att förstå sig själv, sina tankar och känslor kan var och en ha tillgång till sitt lugn, kreativitet och kraft i alla situationer, oavsett omständigheterna. När vi förstår hur allt hänger ihop blir både arbetet och privatlivet enkelt. Läs mer….

Kontaktuppgifter:
info@perspektivo.se

Besöksadress:

Perspektivo AB 

c/o Ekskäret Klustret

Birger Jarlsgatan 58

114 29 Stockholm