ORGANISATIONSUTVECKLING

En symfoni av samverkande medarbetare

Ofta utgår man ifrån matriser och modeller när organisationen sak förändras eller utvecklas.
Man väljer mellan befintliga strukturer som matris-, linje eller projektorganisation och därefter stoppar man in människor. Men jag tror att vi behöver börja i andra ändan, att vi börjar med människorna för att sedan tillsammans se vad det är för typ av organisation som vi tror funkar bäst.

När syftet och riktningen är tydlig, när alla medarbetare vet vart de är på väg och varför blir det plötsligt kul och enkelt att diskutera hur vi kan hjälpa varandra att lyckas. Vi kommer aldrig att komma med en färdig lösning och föreslå en modell som ni ska hålla er till, däremot hjälpervier att ta fram er lösning, modell eller struktur för att ni ska kunna samverka på bästa sätt i engemensam riktning

Exempel på vad vi gör

Hållbarhet

Kommunikations & sälj?

Transformativt ledarskap

Medarbetarskap

Organisationskultur

Facilitering

Hållbarhet

Kommunikations & sälj?

Transformativt ledarskap

Medarbetarskap

Organisationskultur

Facilitering

Kontakta oss

Hållbarhet

Ökad medvetenhet är lika med ökad hållbarhet…

Hur ska vi tänka, samverka och fungera för att skapa en hållbar utveckling? Där företaget, individen och intressenter alla mår bra och är väl fungerande över tid.

Jag upplever att i princip alla företag jag arbetar med vanemässigt agerar på samma sätt. Ägare, ledning eller chefer sätter mål för kommande år och målet består alltid i hur stor ökning som ska göras i form av försäljning, omsättning eller lönsamhet (eller alla tre). Ibland är det större förväntan på ökning och ibland mindre men oftast är förväntad ökning större än marknadens ökning.

Detta innebär att samtliga bolag i hela världen varje år ska öka mer än marknaden och sina konkurrenter. Att alla medarbetare i alla bolag i hela världen ska alla jobba smartare, snabbare och effektivare än alla andra. Och ha ständig tillväxt … och sedan undrar vi varför så många upplever stress och mår dåligt …

Hållbarhet

Ökad medvetenhet är lika med ökad hållbarhet…

Hur ska vi tänka, samverka och fungera för att skapa en hållbar utveckling? Där företaget, individen och intressenter alla mår bra och är väl fungerande över tid.

Jag upplever att i princip alla företag jag arbetar med vanemässigt agerar på samma sätt. Ägare, ledning eller chefer sätter mål för kommande år och målet består alltid i hur stor ökning som ska göras i form av försäljning, omsättning eller lönsamhet (eller alla tre). Ibland är det större förväntan på ökning och ibland mindre men oftast är förväntad ökning större än marknadens ökning.

Detta innebär att samtliga bolag i hela världen varje år ska öka mer än marknaden och sina konkurrenter. Att alla medarbetare i alla bolag i hela världen ska alla jobba smartare, snabbare och effektivare än alla andra. Och ha ständig tillväxt … och sedan undrar vi varför så många upplever stress och mår dåligt …

Transformativt ledarskap

Ett företag utan människor är bara ett rum fullt med prylar …

När ledarskapet i en organisation inte fungerar optimalt så kostar det både ekonomiska och mänskliga resurser. Alla kan ligga i och ”jobba för fullt” men detblir ingen önskad effekt, utan det blir istället gnäll, stress och ineffektivitet.

Det är en ledares roll att skapa förutsättningar för varje individ att kunna prestera samtidigt som det görs på ett hållbart sätt. Att medarbetarna (och du som ledare) kan göra bra resultat över tid utan press och stress.

Transformativt ledarskap fokuserar på kommunikation, relation och varje individs ”inre spel” för att frigöra organisationens kreativitet, samarbetsförmåga och trygghet så att organisationen kan verka i bra beslutsförmåga, effektivitet och konstruktivitet.

Transformativt ledarskap

Ett företag utan människor är bara ett rum fullt med prylar …

När ledarskapet i en organisation inte fungerar optimalt så kostar det både ekonomiska och mänskliga resurser. Alla kan ligga i och ”jobba för fullt” men detblir ingen önskad effekt, utan det blir istället gnäll, stress och ineffektivitet.

Det är en ledares roll att skapa förutsättningar för varje individ att kunna prestera samtidigt som det görs på ett hållbart sätt. Att medarbetarna (och du som ledare) kan göra bra resultat över tid utan press och stress.

Transformativt ledarskap fokuserar på kommunikation, relation och varje individs ”inre spel” för att frigöra organisationens kreativitet, samarbetsförmåga och trygghet så att organisationen kan verka i bra beslutsförmåga, effektivitet och konstruktivitet.

Organisationskultur

Hjälpa varandra att lyckas

Då alla organisationerhar olika kultur finns det ingen färdig mall som visar hur viska få alla att dra år samma håll. Men om vi synliggör individernas drivkrafter och kopplar ihop det med företagets vision och riktning så kan alla medarbetare dra åt samma håll. Vi tror att vägen dit inte går via strategi och struktur (vilket kan vara nog så viktigt i andra sammanhang) utan snarare genom att utveckla medarbetarnas nyfikenhet, medkänsla och mod. Då är det plötsligt lätt att lyckas.

Organisationskultur

Hjälpa varandra att lyckas

Då alla organisationerhar olika kultur finns det ingen färdig mall som visar hur viska få alla att dra år samma håll. Men om vi synliggör individernas drivkrafter och kopplar ihop det med företagets vision och riktning så kan alla medarbetare dra åt samma håll. Vi tror att vägen dit inte går via strategi och struktur (vilket kan vara nog så viktigt i andra sammanhang) utan snarare genom att utveckla medarbetarnas nyfikenhet, medkänsla och mod. Då är det plötsligt lätt att lyckas.

Kommunikations & sälj?

Bildning är det som är kvar när du har glömt allt du har lärt dig …

Med 22 års erfarenhet som utbildare och ”expert” på metoder som värdebaserad försäljning och SPIN har vi lärt oss att en metod aldrig är bättre än den som använder metoden. Med andra ord kan modeller vara bra i syfte att lära sig något nytt och för att säljare ska ha samma kunskapsbas men så snart vi har förstått en modell så ska vi släppa den och istället anpassa oss efter varje enskild situation.

När säljarna har kunskapen en modell kan ge och kan börja lyssna, lyssna på riktigt. När de inte jagar första bästa köpsignal för att kunna slå till utan lyssnar för att förstå. Förstå kundens situation, problem och farhågor. Detta för att kunna ge kunden bästa möjliga lösningatt vara där för att hjälpa kunden att lyckas.

Det här kräver ett mognare mindset där de förstår sina och kundens drivkrafter. Att de förstår hur deras tankar, självförtroende och hjärnspöken fungerar.

v

Medarbetarskap

Är du en person som har anställt människor men fortfarande vill göra hela jobbet själv?

Så vad händer om det tar lång tid?

Så vad händer om det redan tagit längre tid än du trodde?

Så vad händer om det kommer att ta ännu längre tid?

Hur kan du som ledare hålla huvudet kallt under all den tid som det tar att komma fram till målet? Under all den tid som det tog att skapa det önskade resultatet? När du upplever pressen från ledning, ägare eller kunder och du mest av allt vill gå in och detaljstyra för att få en upplevd känsla av att du har kontroll.

Så lösningen är kanske närmare än du tror, att du får bäst effekt av att fokusera på att stötta dina medarbetare så att de kan få ut det mesta av sin förmåga och låta de ansvara för sina personliga resultat. Då kanske du en dag kommer uppleva att allt är klart, löst på bästa sätt och du kommer att tänka ”Wow, det gick snabbt”.

Medarbetarskap

Är du en person som har anställt människor men fortfarande vill göra hela jobbet själv?

Så vad händer om det tar lång tid?

Så vad händer om det redan tagit längre tid än du trodde?

Så vad händer om det kommer att ta ännu längre tid?

Hur kan du som ledare hålla huvudet kallt under all den tid som det tar att komma fram till målet? Under all den tid som det tog att skapa det önskade resultatet? När du upplever pressen från ledning, ägare eller kunder och du mest av allt vill gå in och detaljstyra för att få en upplevd känsla av att du har kontroll.

Så lösningen är kanske närmare än du tror, att du får bäst effekt av att fokusera på att stötta dina medarbetare så att de kan få ut det mesta av sin förmåga och låta de ansvara för sina personliga resultat. Då kanske du en dag kommer uppleva att allt är klart, löst på bästa sätt och du kommer att tänka ”Wow, det gick snabbt”.

Facilitering

Att få alla att dra år samma håll … samtidigt!

Vi hjälper ofta till när ni har kört fast, inte är överens eller drar åt olika håll, det gör vi genom att facilitera. Det innebär att vi leder mötesprocesser och underlättar för grupper att skapa tydlighet, delaktighet och effektivitet. Som facilitator hjälper jag grupper att komma framåt i diskussioner och skapa rörelse mot gemensamt mål.

Vi kommer aldrig med de rätta svaren men väldigt ofta med de rätta frågorna.

Kontaktuppgifter:
info@perspektivo.se

Telefon:

+46733905522

Besöksadress:

Perspektivo AB 

c/o Ekskäret Klustret

Birger Jarlsgatan 58

114 29 Stockholm