ETT LIVSLÅNGT UTFORSKANDE AV NYA PERSPEKTIV

Att se sammanhang växa

Vi grundade perspektivo för att vi på djupet vill inspirera människor att blomstra, på sitt eget sätt. Det gör vi genom att genom att förmedla insikter om den egna inre visdomen som finns i oss alla. Vi axlar rollen i att inspirera, bidra till utveckling som följs upp med struktur och vägledning.

Istället för att stå och hojta på barrikaderna så är vårt syfte snarare att tända människors inre ljus baserat på deras egen förståelse av hur de kan må bra själva samtidigt som de, på sitt eget sätt, bidrar till en bättre värld för oss alla. Så att var och en tar eget ansvar för sina känslor och upplevelser samtidigt som de kan hjälpa andra att tända sina egna ljus.

Att se egen potential såväl som kraftfull samverkanskraft handlar för oss och våra samarbetspartners mycket om att identifiera och förverkliga nya perspektiv i takt med utveckling som börjar inifrån.

Anette Wallström:

Katalysator för individ – och
grupputveckling

Att skapa dialog som lotsar människor och organisationer i positiv utveckling  är Anettes fokus. Genom att öka medvetenheten om hur olika beteenden påverkar individens och organisationens resultat får Anette med medarbetarna i ett förändringsarbete där kompetensen inom sälj, ledarskap och affärsmannaskap får förutsättningar att lyckas. Kraften uppstår när deltagarna själva  landar i insikt och nya perspektiv, vilket bidrar till individers och verksamheters förflyttning mot en ökad affärs- och kundorientering. Annette är specialiserad på att medvetandegöra och ta bort det som hindrar människor, så att de slipper fastna i stress, och istället kan må bra och prestera i en föränderlig värld.

Anette Wallström:

Katalysator för individ – och grupputveckling

Att skapa dialog som lotsar människor och organisationer i positiv utveckling  är Anettes fokus. Genom att öka medvetenheten om hur olika beteenden påverkar individens och organisationens resultat får Anette med medarbetarna i ett förändringsarbete där kompetensen inom sälj, ledarskap och affärsmannaskap får förutsättningar att lyckas. Kraften uppstår när deltagarna själva  landar i insikt och nya perspektiv, vilket bidrar till individers och verksamheters förflyttning mot en ökad affärs- och kundorientering. Annette är specialiserad på att medvetandegöra och ta bort det som hindrar människor, så att de slipper fastna i stress, och istället kan må bra och prestera i en föränderlig värld.

Anette Wallström:

Katalysator för individ – och
grupputveckling

Att skapa dialog som lotsar människor och organisationer i positiv utveckling  är Anettes fokus. Genom att öka medvetenheten om hur olika beteenden påverkar individens och organisationens resultat får Anette med medarbetarna i ett förändringsarbete där kompetensen inom sälj, ledarskap och affärsmannaskap får förutsättningar att lyckas. Kraften uppstår när deltagarna själva  landar i insikt och nya perspektiv, vilket bidrar till individers och verksamheters förflyttning mot en ökad affärs- och kundorientering. Annette är specialiserad på att medvetandegöra och ta bort det som hindrar människor, så att de slipper fastna i stress, och istället kan må bra och prestera i en föränderlig värld.

Ola Wallström:

Perspektivförflyttare

Ola drivs av att hjälpa organisationer och individer att fokusera på det som är viktigt. Så att de kan agera i kreativitet, klarsyn och visdom. Att de kan må bra och samtidigt prestera även när det stormar omkring dem.

Utbildad ingenjör och civilekonom som började att studera mänskligt beteende, hur våra tankar egentligen fungerar och hur företag, organisationer och team kan maximera värde för alla parter.

Kontaktuppgifter:
info@perspektivo.se

Telefon:

+46733905522

Besöksadress:

Perspektivo AB 

c/o Ekskäret Klustret

Birger Jarlsgatan 58

114 29 Stockholm