SJÄLVLEDARSKAP

Vi synliggör och utvecklar drivkrafter kring självledarskap för effektivare organisationer

Dagens ledare ställs inför en komplex, tvetydig och osäker omvärld med en allt högre förändringstakt.

Hur jobbar vi med inre utveckling – varför är det viktigt att utveckla sig inåt

Exempel på vad vi gör

Stresshantering – mentalt och fysiskt

Kraniosakral terapi

Entreprenörsutbildning – inom hälsa och hållbarhet

Chef- och ledarhandledning

kontakta oss

Stresshantering – mentalt och fysiskt

Tänk om vi stressar i onödan…

I en allt snabbare och disruptiv värld letar många efter strategier och förhållningssätt att hantera en upplevd osäker framtid. Då världen känns mer osäker och snabbt växlande satsar allt fler på att försöka kontrollera både det som händer och sina tankar.  

Trots att det finns fler coacher, psykologer, beteendevetare, socionomer och andra som i all välvilja vill hjälpa andra att må bra så är det större psykologisk ohälsa och stress än det någonsin har varit.   

Kanske behöver vi belysa psykologisk ohälsa, stress och rädda tankar från ett annat perspektiv. Att stress kanske till och med är en sund varningssignal som säger att vi har fastnat i stressiga tankar, där vi inte reflekterar över att tankar bara är tankar och inte verkliga.   

Entreprenörsutbildning –  hälsa och hållbar utveckling

I samarbete med Lillsved idrottsfolkhögskola håller vi på Perspektivo ”Entreprenörsutbildning – Hälsa och Hållbar utveckling”. Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla en verksamhet inom branschen hälsa, hållbar utveckling och välbefinnande.

Det är en distansutbildning som genomförs under 20 veckor, en under vårterminen och en under höstterminen. Den består av två fysiska träffar på Lillsved Folkhögskola på Värmdö som varvas med webbseminarier.

Studietakten är 50 procent. Utbildningen syftar till att utveckla ditt personliga entreprenörskap, klargöra vad du vill göra inom hälsa, hållbar utveckling och välbefinnande och ge inspiration till hur du kan vara med och bidra till mer hållbara människor, hållbart arbetsliv och företagande i en komplex och snabbrörlig värld.

Kraniosakral terapi

Vi erbjuder Kraniosakral terpi, vilket är en behandlingsform som möter olika tillstånd av
obalans i kroppen. Behandlingsformen kan användas förebyggande, behandlande och
rehabiliterande och kan lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke.
Några vanliga exempel är huvudvärk, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär, spänningar i tänder och käke och andra stressrelaterade problem.

Kroppen ses som en helhet i denna terapiform och utgångspunkten är att alla kroppens vävnader hänger samman genom ett nät av bindväv (fascian) vilket kan generera att en obalans i en del av kroppen kan ge en påverkan i en annan del av kroppen. Syftet med behandlingen är att återställa balansen och det gör man genom att stödja kroppens förmåga till självläkning.

Hur går en behandling till?
Första tillfället inleds med ett samtal där du får berätta vad du vill ha hjälp med. Därefter
ligger du på behandlingsbänken med kläderna på jag håller mina händer på olika ställen på
din kropp, alltifrån huvudet ned till fötterna. Med lätt beröring och varsamma tryck löses
spänningar upp och din kropp får hjälp att komma i balans och påbörja en läkning.
Behandlingen, som tar en timme, upplevs behaglig och skön och som en djup vila där
läkningen kan ske.  
 

Chef- och ledarhandledning

Saknar du idag någon att stämma av med, någon som du kan utveckla dina tankar med? Som
ledare och chef kan man uppleva att man är ensam med sina beslut och saknar någon att ha
som bollplank. Vi hjälper dig att förenkla, sortera tankar och idéer så att du kan göra bättre resultat med mindre ansträngning. Samtidigt som du mår bra, är klarsynt och fokuserad på det som är viktigt.

Här kan du få hjälp via samtal att få nya perspektiv på situationer som kan upplevas
frustrerande och du kan hitta nya vägar att möta situationer och medarbetare på. Du ökar din kännedom om dig själv och uppnår större trygghet och mer glädje i ditt ledarskap. 

Idag har vi ett individuellt ledarutvecklingsprogram, där vi personligen vägleder och coachar
dig under ett år. Vill du veta mer?

Kontaktuppgifter:
info@perspektivo.se

Telefon:

+46733905522

Besöksadress:

Perspektivo AB 

c/o Ekskäret Klustret

Birger Jarlsgatan 58

114 29 Stockholm