LEDARSKAP & GRUPPUTVECKLING

Vi hjälper duktiga chefer och entreprenörer att bli exceptionella ledare

Dagens ledare ställs inför en komplex, tvetydig och osäker omvärld med en allt högre förändringstakt. 

Vi jobbar med transformativt ledarskap. Det innebär att vi börjar med dig personligen för att utveckla en förståelse för hur dina tankar och känslor fungerar och direkt påverkar dina resultat inom alla områden i livet. Vi hjälper dig att utveckla din inre visdom, kreativitet, medkänsla och uthållighet vilket behövs för att vara allt mer visionär, självsäker och anpassningsbar som svar på de omständigheter livet erbjuder. För dig själv, dina relationer och ditt arbete. 

Kort sagt att du får nya perspektiv på dig själv och din omvärld vilket ger dig mer klarsyn och förmåga att lösa det som kommer i din väg. 

Våra kunder brukar säga att de blivit mycket tryggare,  starkare och har bättre självkänsla samtidigt som de upplever mer glädje och stresstålighet.  

Vi arbetar med en kombination av egna erfarenheter, universella principer och vid behov vetenskapliga analyser. Vi är certifierade i flera olika analyser och verktyg. 

Exempel på vad vi gör

Transformativt ledarskap

Organisationskultur

Stresshantering

Säljutveckling

Executive Coaching

Självledarskap

DISC ur ett annat perspektiv

Transformativt ledarskap

Organisationskultur

Stresshantering

Säljutveckling

Executive Coaching

Självledarskap

DISC ur ett annat perspektiv

Kontakta oss

Transformativt ledarskap

Ett företag utan människor är bara ett rum fullt med prylar …
När ledarskapet i en organisation inte fungerar optimalt så kostar det både ekonomiska och mänskliga resurser. Alla kan ligga i och ”jobba för fullt” men det blir ingen önskad effekt, utan det blir istället gnäll, stress och ineffektivitet.

Det är en ledares roll att skapa förutsättningar för varje individ att kunna prestera samtidigt som det görs på ett hållbart sätt. Att medarbetarna (och du som ledare) kan göra bra resultat över tid utan press och stress.

Transformativt ledarskap fokuserar på kommunikation, relation och varje individs ”inre spel” för att frigöra organisationens kreativitet, samarbetsförmåga och trygghet så att organisationen kan verka i bra beslutsförmåga, effektivitet och konstruktivitet.

Stresshantering

Tänk om vi stressar i onödan…
I en allt snabbare och disruptiv värld letar många efter strategier och förhållningssätt att hantera en upplevd osäker framtid. Då världen känns mer osäker och snabbt växlande satsar allt fler på att försöka kontrollera både det som händer och sina tankar.  

Trots att det finns fler coacher, psykologer, beteendevetare, socionomer och andra som i all välvilja vill hjälpa andra att må bra så är det större psykologisk ohälsa och stress än det någonsin har varit.   

Kanske behöver vi belysa psykologisk ohälsa, stress och rädda tankar från ett annat perspektiv. Att stress kanske till och med är en sund varningssignal som säger att vi har fastnat i stressiga tankar, där vi inte reflekterar över att tankar bara är tankar och inte verkliga.

Stresshantering

Tänk om vi stressar i onödan…
I en allt snabbare och disruptiv värld letar många efter strategier och förhållningssätt att hantera en upplevd osäker framtid. Då världen känns mer osäker och snabbt växlande satsar allt fler på att försöka kontrollera både det som händer och sina tankar.  

Trots att det finns fler coacher, psykologer, beteendevetare, socionomer och andra som i all välvilja vill hjälpa andra att må bra så är det större psykologisk ohälsa och stress än det någonsin har varit.   

Kanske behöver vi belysa psykologisk ohälsa, stress och rädda tankar från ett annat perspektiv. Att stress kanske till och med är en sund varningssignal som säger att vi har fastnat i stressiga tankar, där vi inte reflekterar över att tankar bara är tankar och inte verkliga.

Självledarskap

Att bygga en självledande kultur i en komplex värld…
Tänk om allt egentligen är lättare än vi kunna föreställa oss. Att vi tidigt fick några fundamentala ”sanningar” om bakfoten och att vi därför ser på oss själva och olika händelser ur ett knasigt perspektiv – ett perspektiv som gör saker svårt istället för lätt. 

Det kanske kan vara så enkelt som att byta perspektiv, att du få en ny insikt i hur du, dina sinnen och dina resultat fungerar och plötsligt så öppnas en helt ny värld av möjligheter. Att du med din nya kunskap kan leda dig själv på ett mycket roligare och effektivare sätt med ett större välmående. Kort sagt: att utveckla ditt självledarskap. 

För vad är det egentligen som alla är på jakt efter…? Är det pengar eller den sinnesro som de tror att pengar kan ge? Är det partnern eller den lycka som de tror att partnern kan ge? Är det framgång eller den trygghet som de tror att titeln kan ge? Är det framgång i livet eller den sinnesron som de tror att framgång kan ge? 

  • Organisationsutveckling 

Organisationskultur

Hjälpa varandra att lyckas
Då alla organisationerhar olika kultur finns det ingen färdig mall som visar hur viska få alla att dra år samma håll. Men om vi synliggör individernas drivkrafter och kopplar ihop det med företagets vision och riktning så kan alla medarbetare dra åt samma håll. Vi tror att vägen dit inte går via strategi och struktur (vilket kan vara nog så viktigt i andra sammanhang) utan snarare genom att utveckla medarbetarnas nyfikenhet, medkänsla och mod. Då är det plötsligt lätt att lyckas.

  • Säljutveckling – från kommunikation & Sälj

Organisationskultur

Hjälpa varandra att lyckas
Då alla organisationerhar olika kultur finns det ingen färdig mall som visar hur viska få alla att dra år samma håll. Men om vi synliggör individernas drivkrafter och kopplar ihop det med företagets vision och riktning så kan alla medarbetare dra åt samma håll. Vi tror att vägen dit inte går via strategi och struktur (vilket kan vara nog så viktigt i andra sammanhang) utan snarare genom att utveckla medarbetarnas nyfikenhet, medkänsla och mod. Då är det plötsligt lätt att lyckas.

  • Säljutveckling – från kommunikation & Sälj

Säljutveckling

Bildning är det som är kvar när du har glömt allt du har lärt dig … 
Med 22 års erfarenhet som utbildare och ”expert” på metoder som värdebaserad försäljning och SPIN har vi lärt oss att en metod aldrig är bättre än den som använder metoden. Med andra ord kan modeller vara bra i syfte att lära sig något nytt och för att säljare ska ha samma kunskapsbas men så snart vi har förstått en modell så ska vi släppa den och istället anpassa oss efter varje enskild situation. 

När säljarna har kunskapen en modell kan ge och kan börja lyssna, lyssna på riktigt. När de inte jagar första bästa köpsignal för att kunna slå till utan lyssnar för att förstå. Förstå kundens situation, problem och farhågor. Detta för att kunna ge kunden bästa möjliga lösning – att vara där för att hjälpa kunden att lyckas. 

Det här kräver ett mognare mindset där de förstår sina och kundens drivkrafter. Att de förstår hur deras tankar, självförtroende och hjärnspöken fungerar. 

 

DISC ur ett annat perspektiv

DISC analysen har fått mycket kritik för att den inte är vetenskaplig, detta med all rätt! Den är inte vetenskaplig eller ens sann, då vi inte är en eller flera av fyra färger.  

Däremot kan den användas för att på ett lekfullt sätt belysa att vi alla är olika samt att vi alla är ”alla färger” i olika situationer.  

En annorlunda dag där vi med DISK-analysen som redskap ökar vår förståelse för hur vi agerar och hanterar olika situationer. En dag som på ett kul sätt bygger vår förståelse, medkänsla och tillit till varandra. 

DISC ur ett annat perspektiv

DISC analysen har fått mycket kritik för att den inte är vetenskaplig, detta med all rätt! Den är inte vetenskaplig eller ens sann, då vi inte är en eller flera av fyra färger.  

Däremot kan den användas för att på ett lekfullt sätt belysa att vi alla är olika samt att vi alla är ”alla färger” i olika situationer.  

En annorlunda dag där vi med DISK-analysen som redskap ökar vår förståelse för hur vi agerar och hanterar olika situationer. En dag som på ett kul sätt bygger vår förståelse, medkänsla och tillit till varandra. 

Executive Coaching

Från stress, magont och oroliga tankar till ett mer eller mindre självspelande piano där du som ledare kan fokusera på framtid, utveckling och det som är kul. Det är vad ledarna och entreprenörerna säger som anlitar oss för Executive coaching.  

Vi har individuella upplägg då förutsättningarna och behoven varierar. Allt från ”Coach on the fly” där vi finns tillgängliga då det oförutsedda händer till tidsbestämt program med ett antal sessioner. Flera av våra coaching-uppdrag har förlängts så att vi träffas med regelbundna mellanrum under flera år.  

 

k

Kontaktuppgifter:
info@perspektivo.se

Telefon:

+46733905522

Besöksadress:

Perspektivo AB 

c/o Ekskäret Klustret

Birger Jarlsgatan 58

114 29 Stockholm